Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 15/2017 - Ravinteet, kloridi, pH, sulfaatti, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä


Julkaistu:2018 
Julkaisusarja ja numero:4/2018 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Sidosasu:pehmeäkantinen 
Sivumäärä:90 
Tekijät:Riitta Koivikko, Mirja Leivuori, Mika Sarkkinen, Keijo Tervonen, Sari Lanteri, Ritva Väisänen ja Markku Ilmakunnas 

48.00 €

Proftest SYKE järjesti joulukuussa 2017 pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille. Pätevyyskokeessa määritettiin ravinteet, kloridi, pH, sulfaatti, sähkönjohtavuus ja väri synteettisestä näytteestä, viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 61 laboratoriota. Testisuureen vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa tai mediaania. Vertailuarvosta sallittiin pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 5–20 %:n poikkeama, testisuureesta ja näytteestä riippuen. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z-arvojen avulla. Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 89 %. Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!


Takaisin