Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 12/2015 - Ravinteet, kloridi, pH, sulfaatti ja sähkönjohtavuus jätevesistä


ISBN (pdf):978-952-11-4562-9 
Julkaistu:2016 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 13/2016 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/161000 
Sivumäärä:83 
Tekijät:Riitta Koivikko, Mirja Leivuori, Teemu Näykki, Mika Sarkkinen, Keijo Tervonen, Sari Lanteri, Ritva Väisänen ja Markku Ilmakunnas 

48.00 €

Proftest SYKE järjesti joulukuussa 2015 pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille. Pätevyyskokeessa testattiin ravinteet (NNH4, NNO2+NO3, Ntot, PPO4, Ptot), kloridi, pH, sulfaatti ja sähkönjohtavuus synteettisestä näytteestä, viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesinäytteistä. Pätevyyskokeessa oli yhteensä 59 osallistujaa. Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 88 %, kun vertailuarvosta sallittiin pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 5–15 %:n poikkeama. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z-arvon avulla. Mittaussuureen vertailuarvona käytettiin laskennallista pitoisuutta, osallistujien tulosten robustia keskiarvoa tai keskiarvoa. Hyväksyttävien tulosten määrä oli samaa tasoa kuin edellisessä vastaavassa vertailussa, jolloin hyväksyttäviä tuloksia oli 89 %.


Takaisin