Ostoskorissa 0 tuotetta  

 


2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Järjestä julkaisut
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  >>   Kaikki

Reilu ruokamurros - Polkuja kestävään ja oikeudenmukaiseen ruokajärjestelmään

39.00 € 

Vähähiiliset julkiset hankinnat – Keinoja ja mahdollisuuksia päästövähennyksiin

48.00 € 

Indikaattorit kestävien kaupunkien johtamisen tukena. Resurssiviisaustoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen

48.00 € 

Ei merkittävää haittaa -periaatteen (DNSH) soveltaminen Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman hankkeissa

48.00 € 

Vesihuoltolaitokset 2014. Viemärilaitokset

75.00 € 

Vesihuoltolaitokset 2014. Vesilaitokset

75.00 € 

Vesihuoltolaitokset 1970–2014

48.00 € 

Handbok till övervakningsprogrammet för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026

75.00 € 

Katupölyn lähteet, päästövähennyskeinot ja ilmanlaatuvaikutukset. KALPA3-tutkimushankkeen loppuraportti

60.00 € 

Promoting non-toxic material cycles in the preparation of Best Available Technique Reference Documents (BREFs)

48.00 € 

Liikenteen terveysvaikutukset Suomessa ja suurimmissa kaupungeissa

35.00 € 

Executing circular economy strategies in practice in Finland. Results and experiences from Circwaste project

75.00 € 

Ekodesign – tiekartta julkishallinnolle ja yrityksille

48.00 € 

Pilaantuneiden maa-alueiden hallintomenettelyjen kehittäminen

60.00 € 

Interlaboratory Proficiency Test 15/2020 VOC compounds in water and soil

60.00 € 

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2020

75.00 € 

Ympäristövahingot Suomessa vuosina 2013‒2019

35.00 € 

Pirkanmaan uhanalaiset lajit ja luontotyypit

75.00 € 

Jätevesien ravinteet kiertoon turvallisesti ja tehokkaasti

48.00 € 

Interlaboratory Proficiency Test 12/2020. Metals in waste water and sludge

75.00 €