Ostoskorissa 0 tuotetta  

 


2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Järjestä julkaisut
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  >>   Kaikki

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 16/2020 Alkaliniteetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä

48.00 € 

Interlaboratory Comparison 11/2020 VOC measurements from indoor air samples

48.00 € 

Kiertotalouden strategisen ohjelman arvio

35.00 € 

Interlaboratory Proficiency Test 10/2020 Taxonomic identificaton of macroinvertebrates

35.00 € 

Vesihuollon kiertotalouden edistäminen kaupunkiympäristössä. Erottelevan sanitaation mahdollisuudet

48.00 € 

Laboratorioiden välinen vertailumittaus 09/2020 Materiaalinäytteiden asbestimääritykset

48.00 € 

Luonnonmukaiset tulvariskien hallintaratkaisut Itämeren alueella

48.00 € 

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 08/2020. Talousvesimääritykset

60.00 € 

Passiiviset hybridipuhdistusratkaisut arktisten valumavesien typen ja raskasmetallien puhdistamiseen – HybArkt -hankkeen loppuraportti

75.00 € 

Seurantakäsikirja Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaan vuosille 2020–2026

75.00 € 

Jätevesineuvonta haja-asutusalueilla 2011–2019 – Loppuraportti

48.00 € 

Kiertotalous maankäytön suunnittelussa. Kaavoitus kestävän ja luonnonvaroja säästävän kaupunkiympäristön edistäjänä

60.00 € 

Interlaboratory Proficiency Test 07/2020 Gross and net calorific values in fuels

48.00 € 

Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2018–2019

35.00 € 

Biokaasulaitoksen mädätysjäännöksen hyödyntämisvaihtoehdot – vaihtoehtojen ilmastovaikutukset ja taloudellisuus

35.00 € 

Meriseurannan tiekartta – SYKEn ylläpitämien ja koordinoimien meren tilaseurantojen nykytila ja kehittäminen

48.00 € 

Selvitys kansainvälisistä käytännöistä ruoppausmassojen hallinnassa ja hyödyntämisessä. CircVol-projektin taustaselvitys

48.00 € 

Rakennuksissa käytettävien putkimateriaalien arviointi. Hiilijalanjälki sekä haitallisten aineiden terveys- ja ympäristövaikutukset

35.00 € 

Taloyhtiöistä tulevaisuuden energiatuottajia – Muutospolut vuoteen 2035 ja murrosareena tiedon yhteistuotannon menetelmänä

48.00 € 

Interlaboratory Proficiency Test 04/2020 Leaching behavior test for waste material: Two stage batch leaching test

48.00 €