Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 16/2020 Alkaliniteetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä


ISBN (nid):978-952-11-5377-8 
Julkaistu:2021 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12/2021  
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Sidosasu:pehmeäkantinen 
Sivumäärä:92 
Tekijät:Riitta Koivikko, Päivi Grönroos, Mirja Leivuori, Mika Sarkkinen, Keijo Tervonen, Sari Lanteri, Ritva Väisänen, Markku Ilmakunnas 

48.00 €

Proftest SYKE järjesti marras-joulukuussa 2020 pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laborato-rioille. Pätevyyskokeessa määritettiin alkaliniteetti, ravinteet (NNH4, NNO2+NO3, Ntot, PPO4, Ptot), pH, sähkönjohtavuus ja väri synteettisestä näytteestä ja viemärilaitoksen sekä massa- ja paperi-teollisuuden jätevedestä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 53 laboratoriota. Testisuureen vertailuarvona käytettiin laskennallista pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa, keskiarvoa tai mediaania. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z-arvojen ja osittain myös En-arvojen avulla. Koko tulosaineistossa oli z-arvoilla arvioituna 90 % hyväksyttäviä tuloksia, kun vertailuarvosta sallittiin pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 5–20 %:n poikkeama. Massa- ja paperiteollisuuden jätevesinäytteen spektrofotometrisesti määritetyt väritulokset (VäriSpectrophotometric) arvioitiin käyttäen En-arvoja ja näistä 100 % oli hyväksyttäviä. Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!


Takaisin