Ostoskorissa 0 tuotetta  

Vesivarojen arvo Suomessa


ISBN (pdf):978-952-11-4573-5  
Julkaistu:2016 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23/2016 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf): http://hdl.handle.net/10138/164391 
Sivumäärä:86 
Toimittajat:Sari Väisänen ja Lauri Ahopelto (toim.) 

48.00 €

Tähän selvitykseen on koottu uudet tai päivitetyt valtakunnalliset arviot veden ja sen käytön määristä sekä vesivarojen käytön välittömistä taloudellisista arvoista. Työssä on myös arvioitu veden tarjoamien palveluiden välillisiä arvoja. Ensisijaisesti on tarkasteltu veden eri käyttömuotojen keskimääräistä vuotuista tuottoarvoa ja/tai vedenhallinnan tuottamaa keskimääräistä lisäarvoa. Tarkasteltavia osa-alueita ovat maatalous, teollisuus, ammattikalastus ja vesiviljely, uitto ja vesiliikenne, vesivoima, vesistöjen säännöstely ja tulvariskien hallinta, vesihuolto sekä vesien virkistys- ja matkailukäyttö sekä vapaa-ajan asutus. Lisäksi selvitykseen on koottu näitä sektoreita ja toimialoja koskevia viimeisimpiä tutkimustietoja, tilastoja ja mahdollisia tulevaisuuden näkymiä. Vaikka selvitys ei ole kaikenkattava, se antaa hyvän kuvan toimintakentän laajuudesta.


Takaisin