Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen vertailumittaus 15/2016 - AOX määritys vesistä


ISBN (pdf):978-952-11-4643-5 
Julkaistu:2016 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 34/2016 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):978-952-11-4643-5 
Sivumäärä:22 
Tekijät:Mirja Leivuori, Riitta Koivikko, Keijo Tervonen, Sari Lanteri ja Markku Ilmakunnas 

35.00 €

Proftest SYKE järjesti kesäkuussa 2016 vertailumittauksen AOX määrityksille synteettisestä vesinäytteestä, jokivedestä sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevedestä. Vertailumittaukseen osallistui 5 osallistujaa. Määrityksen vertailuarvona käytettiin asiantuntijalaboratorion mittaustulosta. Tulosten arviointi tehtiin osallistujan tuloksen ja vertailuarvon erotuksen arvioinnin avulla D%- ja En-arvoilla. Lisäksi arviointi tehtiin suuntaa antavasti z-arvon perusteella, jolloin sallittiin 10-15 %:n poikkeama vertailuarvosta (95 % luottamusvälillä). Koko aineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 81 % En-arvojen perusteella sekä 77 % suuntaa antavan z-arvojen perusteella. Kiitos vertailumittauksen osallistujille!


Takaisin