Ostoskorissa 0 tuotetta  

Kenttämittausvertailu 13/2016 - Luonnonvesien happi, lämpötila, pH, sähkönjohtavuus ja sameus


ISBN (pdf):978-952-11-4655-8  
Julkaistu:2016 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 46/2016 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/170301 
Sidosasu:pehmeäkantinen 
Sivumäärä:40 
Tekijät: Katarina Björklöf, Mirja Leivuori, Teemu Näykki, Tero Väisänen, Markku Ilmakunnas ja Ritva Väisänen 

35.00 €

Proftest SYKE järjesti lokakuussa 2016 vesistöjen kenttämittausvertailun Tampereen Soutustadionilla, jossa testattavina suureina olivat veden happipitoisuus, lämpötila, pH, sameus ja sähkönjohtavuus. Vertailumittaukseen osallistui kahdeksan toimijaa ja 15 mittaria. Hyväksyttäviä tuloksia vertailumittauksessa oli 89 %, kun sallittiin 2-15 % poikkeama asetetusta vertailuarvosta. Vuonna 2015 järjestetyssä vertailumittauksessa hyväksyttäviä tuloksia oli 97 %. Vertailumittaus osoittaa, että kenttämittareilla saadaan luotettavaa ja toistettavaa tulosta, kun laadunvarmistustoimenpiteet on suoritettu riittävän huolellisesti. Kenttämittarit oli usein kalibroitu valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lisäksi useimmilla toimijoilla oli hyviä laadunvarmistuskäytäntöjä. Yksi osallistuja ilmoitti kenttämittarinsa mittausepävarmuudet. Mittausepävarmuuden tunteminen on avainasemassa tulosten käyttökelpoisuuden kannalta. Lämmin kiitos vertailumittauksen osallistujille!


Takaisin