Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 09/2016 - Talousvesimääritykset


ISBN (pdf):978-952-11-4656-5 
Julkaistu:2016 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 47/2016 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/170376 
Sidosasu:pehmeäkantinen 
Sivumäärä:114 
Tekijät:Katarina Björklöf, Mirja Leivuori, Timo Sara-aho, Mika Sarkkinen, Keijo Tervonen, Sari Lanteri, Markku Ilmakunnas ja Ritva Väisänen 

60.00 €

Proftest SYKEn järjestämään pätevyyskokeeseen talous- ja kaivovesimääritysten testisuureille osallistui 38 osallistujaa. Tuloksia arvioitiin z-arvon avulla käyttäen kokonaishajonnan tavoitearvoina pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikköä ja muissa määrityksissä 5-25 %. Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 90 %. Hyväksyttävien tulosten määrä oli sama kuin edellisessä talousvesivertailussa. Näytteiden homogeenisuus ja säilyvyys testattujen testisuureiden (pH, NH4-N ja CODMn) täyttivät laatukriteerit. Menetelmävertailussa todettiin tilastollisesti merkitsevät erot CFA- tai FIA- menetelmien ja muiden käytettyjen menetelmien välillä synteettisellä näytteellä Cl-määrityksessä ja Mnmäärityksessä sekä NO2-N-määrityksessä. Kiitos vertailumittauksen osallistujille!


Takaisin