Ostoskorissa 0 tuotetta  

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksiin liittyvät lupapäätökset vuonna 2014


ISBN (pdf):978-952-11-4653-4 
Julkaistu:2016 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 44/2016 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/170412 
Sivumäärä:26 
Tekijät:Sara Söderström, Jouko Tuomainen, Jari Karppanen, Milla Mäenpää ja Outi Pyy 

35.00 €

Tässä raportissa analysoidaan vuoden 2014 aikana tehtyjä pilaantuneiden maa-alueiden puhdistusta koskevia lupa- ja ilmoituspäätöksiä ja niiden perusteella luodaan kuva puhdistustoiminnasta kyseisenä vuonna. Tavoitteina on edistää lainsäädännön soveltamiskäytännön yhtenäisyyttä ja tehostaa lupaviranomaisten toimintaa, arvioida toiminnan nykytilaa ja tavoitteita sekä tunnistaa toiminnan kehittämistarpeita. Lisäksi raportin liitteenä on uudistettu asiakirjamalli, millaisia tietoja ympäristöviranomaisen tekemä lupa- tai ilmoituspäätös tulisi sisältää.


Takaisin