Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 12/2014 - Alkaliniteetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä


ISBN (pdf):978-952-11-4488-2 
Julkaistu:2015 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 10/2015 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/153811 
Sivumäärä:91 
Tekijät:Riitta Koivikko; Mirja Leivuori; Katarina Björklöf; Teemu Näykki; Keijo Tervonen; Sari Lanteri; Ritva Väisänen; Markku Ilmakunnas  

48.00 €

Proftest SYKE järjesti marras-joulukuussa 2014 pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille. Testattavina suureina olivat alkaliniteetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri synteettisestä näytteestä, viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 66 laboratoriota. Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 89 %, kun vertailuarvosta sallittiin pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 5–25 %:n poikkeama. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z-arvon avulla. Mittaussuureen vertailuarvona käytettiin laskennallista pitoisuutta, osallistujien tulosten robustia keskiarvoa, keskiarvoa tai mediaania. Hyväksyttävien tulosten määrä oli samaa tasoa kuin edellisessä vastaavassa vertailussa, jolloin hyväksyttäviä tuloksia oli 87 %.


Takaisin