Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 03/2015 - BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä


ISBN (pdf):978-952-11-4506-3 
Julkaistu:2015 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 24/2015 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/155520 
Sivumäärä:69 
Tekijät:Riitta Koivikko; Mirja Leivuori; Teemu Näykki; Mika Sarkkinen; Timo Sara-Aho; Keijo Tervonen; Sari Lanteri; Ritva Väisänen; Markku Ilmakunnas  

48.00 €

Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen maaliskuussa 2015 jätevesiä analysoiville laboratorioille. Testattavina suureina olivat BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC synteettisestä näytteestä, viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä. Lisäksi määritettiin BOD7 luonnonvedestä. Pätevyyskokeesessa oli yhteensä 61 osallistujaa. Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 89 % kun vertailuarvosta sallittiin 10-25 % poikkeama. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z-arvon avulla. Mittaussuureen vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa.


Takaisin