Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 10/2013 - Ravinteet, kloridi, pH, sulfaatti ja sähkönjohtavuus jätevesistä


ISBN (pdf):978-952-11-4267-3 
Julkaistu:2014 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5/2014 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/42856 
Sivumäärä:70 
Tekijät:Mirja Leivuori Kaija Korhonen-Ylönen, Teemu Näykki, Keijo Tervonen, Sari Lanteri, Markku Ilmakunnas, Ritva Väisänen  

48.00 €

Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille joulukuussa 2013. Testattavina suureina olivat ravinteet, kloridi, sulfaatti, pH ja sähkönjohtavuus. Näytteinä olivat synteettinen vesinäyte, viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevedet. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 71 laboratoriota. Mittaussuureen vertailuarvona käytettiin laskennallista arvoa tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Pätevyyden arvioimisessa käytettiin z-arvoa ja sitä laskettaessa tulokselle sallittiin pH-määrityksessä 0,2–0,3 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 5–15 %:n poikkeama vertailuarvosta. Kokonaisuudessaan hyväksyttäviä tuloksia oli 89 %.


Takaisin