Ostoskorissa 0 tuotetta  

Kuntien ympäristöluvanvaraiset ja rekisteröitävät toiminnat


ISBN (pdf):978-952-11-4302-1 
Julkaistu:2014 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 14/2014 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/45239 
Sivumäärä:25 
Tekijät:Antti Salminen  

35.00 €

Tässä raportissa on selvitetty kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten toimivaltaan kuuluvien ympäristölupavelvollisten toimintojen määriä sekä rekisteröintimenettelyn soveltamisen laajuutta. Aineisto kerättiin Ahvenanmaan kuntia lukuun ottamatta Suomen jokaiseen kuntaan lähetetyllä kyselyllä. Vastaukset kattoivat yli 95 prosenttia näistä kunnista. Tulosten mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvien toimintojen kokonaismäärät vastausten kattamissa kunnissa olivat vuodenvaihteessa 2013–2014 seuraavat: 13 120 ympäristöluvanvaraista toimintaa, joista 7 945:llä on ympäristönsuojelulain mukainen lupa, 3 185 toimii jonkin ennen ympäristönsuojelulakia myönnetyn luvan tai muun oikeutuksen perusteella, 1 990 kuuluu rekisteröintimenettelyn piiriin, mutta joihin siirtymäsäännösten mukaisesti vielä sovelletaan ympäristölupaa; 640 rekisteröintimenettelyn piiriin kuuluvaa, jo rekisteröityä toimintaa.


Takaisin