Ostoskorissa 0 tuotetta  

Pysyvä rakennustunnus : rakennustiedot tehokkaaseen käyttöön


ISBN (pdf):978-952-11-4362-5 
Julkaistu:2014 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 28/2014 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/135947 
Sivumäärä:41 
Tekijät:Satu Vesala; Kari Oinonen  

35.00 €

Selvityksessä käytiin läpi keskeiset valtakunnalliset rakennus- ja kiinteistötietoa koskevat rekisterit ja muut tietolähteet sekä niiden tiedontuotanto- ja ylläpitoprosessit. Aineistoista selvitettiin niissä nykyisin käytettävät tunnukset ja voisiko pysyvä rakennustunnus tai kiinteistötunnus toimia yhtenä tunnisteena. Rakennustietojen tehokkaan hyödyntämisen suurimpia esteitä ovat tietojen yhteiskäytön mahdollistavien tunnisteiden puuttuminen sekä tietojen hajanaisuus. Rakennustietojen yhdistyvyyttä voidaan parantaa lisäämällä aineistoihin pysyvä rakennustunnus (VTJ-PRT), joka otetaan käyttöön Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmässä vuonna 2014. Kiinteistötiedoissa tunnisteena voidaan käyttää kiinteistötunnusta, joka muuttuu pysyväksi vuonna 2014. Uusien tunnusten käyttöönottoon tulisi varautua aineistoissa ja tietojärjestelmissä hyvissä ajoin. Tietojen yhdistettävyys mahdollistaa tietojen laajemman käytön ja vähentää tarvetta ylläpitää päällekkäistä tietoa, mikä tuo säästöjä. Tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus helpottaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja voi avata uusia näkökulmia yhteistyön kehittämiseen. Selvityksen perusteella suositetaan, että rakennuskohtaisissa tiedoissa käytetään vähintään kahta tunnistetta, joista toinen on aina pysyvä rakennustunnus. Tunnuksen käytön helpottamiseksi rakennustunnustiedon saatavuutta tulee parantaa. Rakennuksiin liittyvien tietojen kehittämisen yhtenä tavoitteena tulee olla mahdollisuus yhdistää rakennuksista saatava laadullinen ja tekninen tieto.


Takaisin