Ostoskorissa 0 tuotetta  

Kenttämittausvertailu 5/2014 - Vesien happi, lämpötila, pH ja sähkönjohtavuus


ISBN (pdf):978-952-11-4368-7 
Julkaistu:2014 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 32/2014 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/136297 
Sivumäärä:32 
Tekijät:Katarina Björklöf; Mirja Leivuori; Teemu Näykki; Ritva Väisänen  

35.00 €

Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen vesistöjen kenttämittauksista kesäkuussa 2014. Testattavina suureina oli vesien happi, lämpötila, pH ja sähkönjohtavuus Keravanjoessa. Pätevyyskokeeseen osallistui 9 toimijaa ja kaikkiaan vertailussa oli mukana 17 mittaria. Pätevyyden arvioimisessa käytettiin z-arvoa ja sitä laskettaessa tulokselle sallittiin määrityksissä 1,5-8 %:n poikkeama vertailu-arvosta. Määrityksien vertailuarvoina käytettiin osallistujien keskiarvoa tai robustia keskiarvoa. Kokonaisuudessaan hyväksyttäviä tuloksia oli 91%. Kenttämittarit olivat kalibroitu valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lisäksi suurimmalla osalla toimijoista oli hyviä laadunvarmistuskäytäntöjä. Usein mittarille oli määritelty vastuuhenkilö, mutta perehdytykseen ja mittareiden toimintatapaan tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Mittareiden kalibrointi- ja huoltotiedot sekä säännölliset laadunvarmistustoimenpiteet tulisi olla hyvin dokumentoitu. Kenttämittareiden tuottamien tulosten laadunvarmistus on välttämätöntä ennen kuin mittareita voidaan laajemmin hyödyntää esimerkiksi ympäristön tilan seurannassa. Mittausepävarmuuden tunteminen on avainasemassa tulosten käyttökelpoisuuden kannalta. Tässä pätevyyskokeessa yli osallistuja ilmoitti mittausepävarmuudet lämpötila-, sähkönjohtavuus- sekä happimittauksille. Ohjeistusta kenttämittareiden tulosten mittausepävarmuuden arviointiin tarvitaan. Säännöllisestä laadunvarmistustoimenpiteiden seurannasta saadaan hyödyllistä tietoa mittausepävarmuuden arviointiin.


Takaisin