Ostoskorissa 0 tuotetta  

SOVA-lain mukaisten ympäristöarviointien kehitys ja laatu 2008-2010


ISBN (pdf):978-952-11-4136-2 
Julkaistu:2013 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6 /2013 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/38468 
Sivumäärä:33 
Tekijät:Anna-Mari Lehmonen; Jorma Jantunen  

35.00 €

Selvityksen päätavoitteena on tarkastella vuosina 2008–2010 valmistuneiden SOVA-lain (laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, 200/2005) mukaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarviointien ja näistä tehtyjen ympäristöselostusten laatua. Vuosina 2006–2007 valmistuneiden suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarviointien laatua on tarkasteltu aiemmin ja tavoitteena oli myös selvittää arvioinneissa mahdollisesti tapahtunut muutos tai kehitys. Selvityksen aineistona ovat kolmenkymmenen suunnitelman ja ohjelman ympäristöselostukset. Lisäksi suunnitelmien ja ohjelmien arviointeja tehneille lähetettiin selvitysraportin luonnos kommentoitavaksi ja pyydettiin kokemuksia arvioinneista. Ympäristöarvioinnin vaikuttavuus on sen laadun keskeinen mittari. Joissakin suunnitelmissa ja ohjelmissa arviointi oli vaikuttanut suunnitelman tai ohjelman sisältöön siten, että sieltä oli poistettu toimenpiteitä, joilla oli katsottu olevan kielteisiä vaikutuksia. Monilta osin vaikutukset ovat olleet epäsuoria: ympäristöarviointi on lisännyt viranomaisten yhteistyötä ja jäntevöittänyt arviointia. SOVA-lain mukaiset menettelyt ja ympäristöselostukset olivat laadultaan vaihtelevia. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ne täyttivät SOVA-asetuksen vaatimukset hyvin tai kohtalaisesti. Vuosina 2006–2007 tehtyihin SOVA-arviointeihin verrattuna ympäristöarvioinnit olivat kehittyneet, vaikka silloin kipukohdiksi osoittautuneet osa-alueet (vaihtoehtotarkastelu, tiettyjen sisältövaatimusten täyttyminen, haittavaikutuksien lieventäminen ja seuranta) ovat nytkin usein käsitelty riittämättömästi. Selvitykseen sisältyy hyviä käytäntöjä SOVA-arviointien laadun parantamiseksi.


Takaisin