Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 11/2012 - Alkaliniteetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä


ISBN (pdf):978-952-11-4156-0 
Julkaistu:2013 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12/2013 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/38656 
Sivumäärä:73 
Tekijät:Teemu Näykki Kaija Korhonen-Ylönen, Mirja Leivuori, Keijo Tervonen, Sari Lanteri, Ilmakunnas, Markku, Ritva Väisänen  

48.00 €

Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille marraskuussa 2012. Testattavina suureina olivat alkaliniteetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri. Näytteinä olivat synteettinen vesinäyte, viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevedet. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 66 laboratoriota. Määrityksen vertailuarvona käytettiin laskennallista arvoa (synteettisen näytteen ravinteet), mediaania (väri-1), keskiarvoa (väri-2) tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Pätevyyden arvioimisessa käytettiin z-arvoa ja sitä laskettaessa tulokselle sallittiin pH-määrityksessä 0,2–0,3 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 5–30 %:n poikkeama vertailuarvosta. Kokonaisuudessaan hyväksyttäviä tuloksia oli 87 %.


Takaisin