Ostoskorissa 0 tuotetta  

Ympäristöriskien arviointi valvontaohjelman laadinnassa


ISBN (pdf):978-952-11-4221-5 
Julkaistu:2013 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 28/2013 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/41054 
Sivumäärä:49 
Tekijät:Jaana Pennanen  

35.00 €

Raportissa esitetään perusperiaatteet laitosten ympäristöriskien arvioimiseksi valvontatoiminnan suunnittelussa. Lähtökohtana on uusi ympäristönsuojelulaki, joka edellyttää, että valtion ja kunnan ympäristönsuojelusta vastaavan viranomaisen on laadittava alueelleen säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma. Direktiivilaitosten ja muiden laitosten osalta tarkastuskohteet ja tiheys tulee määritellä valvontaviranomaisen toimesta ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Muiden laitosten osalta on mahdollista käyttää tarkastettavien toimintojen valintaan myös erilaisia satunnaisotannan menetelmiä. Raportti on suunnattu ensisijaisesti valtion valvontaviranomaisen käyttöön avaamaan EU IMPEL -työryhmässä kehitetyn integroidun riskinarvioimismenetelmän periaatteita. Raportti perustuu riskinarviointia käsitteleviltä osilta ”easyTools – Risk assessmenrt guidance book” – nimiseen englanninkieliseen raporttiin, jonka tekijöinä ovat olleet työryhmän edustajat eri EU -maista. Raportti johdattaa lukijan integroidun riskinarvioimismenetelmän käyttöön valmiin työkalun avulla. Suomenkielinen raportti on laajennettu versio IMPEL -työryhmän raportista ja antaa siksi lisäksi myös muita työkaluja kuntien valvonnasta vastaaville tehdä oma suunnitelma ympäristötarkastuksista omalla vastuualueellaan. easyTools -työkalua tullaan testaamaan tulevina vuosina, jonka jälkeen pystytään arvioimaan menetelmän laajentamismahdollisuuksia myös kuntien käyttöön.


Takaisin