Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 6/2011 - Radon pohjavedestä


ISBN (pdf):978-952-11-3962-8 
Julkaistu:2012 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1/2012 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/39764 
Sivumäärä:23 
Tekijät:Kaija Korhonen-Ylönen; Ulla-Maija Hanste; Mirja Leivuori; Markku Ilmakunnas  

35.00 €

Proftest SYKE laboratorio järjesti yhdessä Säteilyturvakeskuksen (STUK) kanssa pätevyyskokeen radonmittauksista pohjavedestä lokakuussa 2011. Pätevyyskoe järjestettiin neljännen kerran laboratorioille, jotka käyttävät gammaspektrometriaan perustuvia RADEK MKGB-01-mittareita. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 26 laboratoriota, joista kaksi toimitti nestetuikemenetelmällä mitatut tulokset. Osallistujille toimitettiin porakaivosta otettu pohjavesinäyte. Näyte jaettiin osanäytteisiin SYKEn laboratoriossa. Jokaisen osanäytteen yhteydessä otettiin rinnakkaisnäyte nestetuikepulloon, josta STUK määritti radonpitoisuuden. Radonpitoisuuden vertailuarvona käytettiin STUKin mittaamien tulosten vertailuarvoa. Pätevyyden arviointi tehtiin z-arvon avulla ja hyväksyttävä tulos sai poiketa vertailuarvosta korkeintaan 20 %, kun käytettiin Radek-laitetta ja 10 % nestetuikelaitetta käytettäessä. Hyväksyttäviä tuloksia oli 70 %.


Takaisin