Ostoskorissa 0 tuotetta  

Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn säädöksiä ja käytäntöjä - Tietoja 12 EU-valtiosta ja USAsta


ISBN (pdf):978-952-11-3965-9 
Julkaistu:2012 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2/2012 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/39739 
Sivumäärä:51 
Tekijät:Suvi Kattainen  

48.00 €

Tämä Suomen ympäristökeskuksessa laadittu selvitys eräiden Euroopan maiden ja hiukan Yhdysvaltojenkin kiinteistökohtaista jäteveden käsittelyä koskevien säädösten tilanteesta ja käytännöistä on osa Hajaasutuksen niukkaresurssiset käsittelykonseptit -tutkimushanketta (MASU), jonka päärahoittaja oli Tekes. Selvityksessä kuvataan pieniä, etenkin kokoluokan alle 50 avl jätevesien käsittelylaitteita koskevia lakeja, asetuksia, viranomaisvaatimuksia ja standardeja. Useimmissa Euroopan maissa valtaosa väestöstä on viemärilaitosten palvelujen piirissä. Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely on kuitenkin ainoa ratkaisu useille kymmenille miljoonille asukkaille vielä pitkälle tulevaisuudessakin. Kiinnostus pieniä jätevesijärjestelmiä kohtaan on Euroopassa lisääntymässä. Perinteisistä pelkkään saostuskaivoon tai sen tasoiseen käsittelyyn perustuvista järjestelmistä ollaan siirtymässä tehokkaampiin tekniikoihin, sekä maaperäkäsittelyyn perustuviin että tehdasvalmisteisiin pienpuhdistamoihin. Myös lainsäädäntö on yleisesti tiukentunut 2000-luvulla. Monien maiden kansallinen lainsäädäntö perustuu yhteisten eurooppalaisten standardien ja ohjeiden hyödyntämiseen. Joissakin maissa on kansallisia lisävaatimuksia esimerkiksi sallituista enimmäispäästöistä tai sovellettavaa tekniikkaa koskevia määräyksiä. Suomalaiset valmistajat pääsevät aiempaa helpommin markkinoimaan tuotteitaan kotimaan ulkopuolellakin, kun rakennustuotteiden CE-merkintä yleistyy ja tulee pakolliseksi kaikissa EU-maissa. Tämän selvityksen toivotaan helpottavan laitevalmistajia perehtymään eri maiden omiin säädöksiin, joiden tunteminen on edellytys markkinoilla toimimiselle.


Takaisin