Ostoskorissa 0 tuotetta  

Vesihuollon liittymätietojen tarkastamisen ja korjaamisen ohje, Vehti


ISBN (pdf):978-952-11-3971-0 
Julkaistu:2012 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 3/2012 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/39821 
Sivumäärä:436 
Tekijät:Jussi Leino; Toivo Lapinlampi; Katri Eerola; Sanna Vienonen  

75.00 €

Tämän ohjeen mukaan vesihuollon liittymätiedot saatetaan ajan tasalle eri rekistereissä. Vesihuoltolaitokseen liitettyjen kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten tietoja on tallennettu vesihuoltolaitosten asiakasrekistereiden lisäksi esimerkiksi kuntien rakennus- ja huoneistorekistereihin sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietoihin. Rekistereihin on tallennettu rakennusten tietoja eri käyttötarkoituksia varten, eri ajankohtina ja eri tietolähteisiin perustuen, joten niiden sisällöt poikkeavat usein toisistaan. Tällöin muun muassa luotettavia vesihuollon liittymätietoja ei ole saatavissa. Vesihuollon toimintavarmuuden kannalta on tärkeää tietää luotettavasti, missä verkostoon liitetyt rakennukset sijaitsevat ja kuinka paljon niissä on asukkaita. Tarve korostuu erityistilanteissa. Vesihuollon liittymätietojen tarkastaminen ja ajan tasalle saattaminen edistää myös maankäytön ja vesihuollon suunnittelun yhteensovittamista. Liittymätietojen korjauksen myötä esimerkiksi vesihuoltolaitoksen verkoston laajentamistarvetta voidaan tarkastella taloudellisesti ja ekotehokkaasti monipuolisemmin yhdessä maankäytön suunnittelun kanssa. Liittymätiedot voidaan tarkastaa yhdistämällä vesihuoltolaitoksen asiakastietoja kunnan rakennus- ja huoneistotietoihin paikkatietomenetelmien avulla. Tarkastamisen jälkeen tiedot korjataan eri rekistereihin tarpeellisilta osin. Lisäksi on sovittava yhtenäisistä menettelytavoista jatkossa kunnan ja vesihuoltolaitosten kesken tietojen ylläpitämiseksi ajan tasalla. Menettelyllä varmistetaan, että luotettavat vesihuollon liittymätiedot ovat kattavasti saatavissa eri toimijoiden kesken eri käyttötarkoituksia varten.


Takaisin