Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 9/2011 - Ravinteet, kloridi, pH, sulfaatti ja sähkönjohtavuus jätevesistä


ISBN (pdf):978-952-11-3972-7 
Julkaistu:2012 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4/2012 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/39794 
Sivumäärä:71 
Tekijät:Kaija Korhonen-Ylönen; Mirja Leivuori; Teemu Näykki; Olli Järvinen; Mika Sarkkinen; Sari Lanteri; Markku Ilmakunnas; Ritva Väisänen  

48.00 €

Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille marraskuussa 2012. Testattavina suureina olivat ravinteet, kloridi, sulfaatti, pH ja sähkönjohtavuus. Näytteenä olivat synteettinen vesinäyte, viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevedet. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 63 laboratoriota. Mittaussuureen vertailuarvona käytettiin laskennallista arvoa tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Pätevyyden arvioimisessa käytettiin z-arvoa ja sitä laskettaessa tulokselle sallittiin pH-määrityksessä 0,2 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 5–15 %:n poikkeama vertailuarvosta. Kokonaisuudessaan hyväksyttäviä tuloksia oli 87 %.


Takaisin