Ostoskorissa 0 tuotetta  

Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävien politiikkatoimenpiteiden raportointi EU:lle ympäristöministeriön hallinnonalalta


ISBN (pdf):978-952-11-4022-8 
Julkaistu:2012 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 14/2012 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/39769 
Sivumäärä:30 
Tekijät:Mikael Hildén; Maija Mattinen; Ilmo Mäenpää  

35.00 €

YK:n ilmastosopimus ja EU:n siihen liittyvä lainsäädäntö edellyttävät ilmastopolitiikan eri politiikka-alueiden ja politiikkatoimien toimeenpanon, vaikutusten sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisen arviointia ja raportointia. Vuonna 2011 raportoitiin EU:lle seurantajärjestelmäpäätöksen (280/2004/ EY) ja raportoinnin täytäntöönpanoa koskevan päätöksen (2005/166/EY) mukaisesti. Tässä selvityksessä on kuvattu yksityiskohtaisesti miten tiedot koottiin ympäristöministeriön hallinnonalalla ja kuinka raportointi järjestettiin käytännössä. Kokemusten perusteella on tunnistettu kehittämiskohteita, joiden toteuttaminen helpottaisi raportointia tulevaisuudessa. Osa koskee sisällöllistä kehittämistä, kuten taloudellisten arviointien parantamista, osa tiedon hallintaa. Erityisesti on hahmoteltu www-pohjaisen raportointijärjestelmän toteuttamisvaihtoehtoja ja -mahdollisuuksia. Suosituksena on, että ympäristöhallinnon kannattaisi luoda oman, mahdollisimman kevyen raportointijärjestelmä, joka mahdollistaisi politiikkatoimia koskevien tietojen tallennuksen ja käsittelyn niin, että voidaan tyydyttää eri raportointivelvoitteita muuttamalla tulostusasetuksia.


Takaisin