Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 1/2012 - Alkaliniteetti, pH, ravinteet ja sähkönjohtavuus luonnonvesistä


ISBN (pdf):978-952-11-4024-2 
Julkaistu:2012 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 15/2012 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/39812 
Sivumäärä:72 
Tekijät:Kaija Korhonen-Ylönen; Mirja Leivuori; Teemu Näykki; Olli Järvinen; Keijo Tervonen; Sari Lanteri; Markku Ilmakunnas; Ritva Väisänen  

48.00 €

Suomen ympäristökeskuksen järjesti pätevyyskokeen helmikuussa 2012 luonnonveden alkaliniteetti-, ravinne-, pH ja sähkönjohtavuusmäärityksistä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 39 laboratoriota. Mittaussuureen vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Tulosten arviointi tehtiin z-arvon perusteella, jolloin pH-määrityksessä sallittiin 0,2 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 5–40 %:n poikkeama vertailuarvosta. Koko aineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 84 %.


Takaisin