Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 3/2012 - BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä


ISBN (pdf):978-952-11-4040-2 
Julkaistu:2012 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2012 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/39680 
Sivumäärä:59 
Tekijät:Kaija Korhonen-Ylönen; Mirja Leivuori; Teemu Näykki; Marketta Turunen; Olli Järvinen; Timo Sara-Aho; Keijo Tervonen; Sari Lanteri; Markku Ilmakunnas; Ritva Väisänen  

48.00 €

Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen maaliskuussa 2012. Pätevyyskokeessa määritettiin BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 67 laboratoriota. Mittaussuureen vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Määrityksestä ja näytteestä riippuen tuloksissa sallittiin 10–20 %:n poikkeama vertailuarvosta. Koko aineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 89 %.


Takaisin