Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen vertailumittaus - Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteen mikrobiologinen määritys viljelymenetelmällä


ISBN (pdf):978-952-11-4061-7 
Julkaistu:2012 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 20/2012 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/39713 
Sivumäärä:38 
Tekijät:Kaisa Jalkanen; Anne Hyvärinen; Katarina Björklöf; Mirja Leivuori  

35.00 €

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjesti yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa ensimmäisen kansallisen vertailumittauksen asumisterveystutkimuksia tekeville laboratorioille joulukuussa 2011. Näytteenä olivat rakennusmateriaalinäyte sekä suspensionäyte. Näytteistä määritettiin sienten ja bakteerien kokonaispitoisuudet, eri sienisukujen pitoisuudet sekä aktinomykeettien pitoisuudet. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 21 laboratoriota. Mittaussuureen vertailuarvona käytettiin osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Pätevyyden arvioimisessa käytettiin z-arvoa ja yhteensä kahdeksan analyyttia arvioitiin. Vertailuarvosta sallittiin kaksi kertaa robustin keskihajonnan poikkeama tavoitearvosta. Arvioiduista tuloksista hyväksyttäviä oli 96 %. Suurin osa laboratorioista toimi Asumisterveysohjeen ja annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta muutamien laboratorioiden toimintatavoissa on tarkistamisen tarvetta. Kaikki vertailumittaukseen osallistuneet laboratoriot päätyivät samaan tulkintaan mikrobikasvusta tai vauriosta materiaalinäytteessä. Kaksi laboratoriota ei antanut tulkintaa.


Takaisin