Ostoskorissa 0 tuotetta  

Vaivaako valosaaste? - Verkkokyselyn tulosten yhteenveto


ISBN (pdf):978-952-11-4097-6 
Julkaistu:2012 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 24/2012 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/39849 
Sivumäärä:31 
Tekijät:Janne Rinne; Jari Lyytimäki  

35.00 €

Valosaaste on keinovaloa, joka aiheuttaa haittoja ekosysteemeille, ihmisten terveydelle, viihtyvyydelle tai hyvinvoinnille. Keinovalojen käyttö on lisääntynyt nopeasti kaikilla taloudellisesti vaurailla alueilla. Tämän seurauksena luontainen hämäryys ja pimeys ovat hävinneet suuresta osasta maapalloa. Valaistusenergian käytön lisääntyessä myös energiantuotannon aiheuttama ympäristökuormitus on lisääntynyt. Viimeaikaisten kansainvälisten tutkimusten mukaan valosaasteen aiheuttamat terveys- ja ympäristöriskit ovat merkittäviä ja ne tulisi ottaa huomioon valaistuksen suunnittelussa ja ylläpidossa. Suomessa valosaasteeseen liittyvää tutkimusta on tehty hyvin vähän. Tässä kyselyssä selvitettiin kansalaisten näkemyksiä valosaasteen levinneisyydestä, haitoista ja torjuntakeinoista. Kysely oli luonteeltaan kartoittava. Kyselyn käytännön tavoitteena oli tuottaa tausta-aineistoa valosaastetta käsittelevään tietokirjaan, jossa aihetta käsitellään laajemmin. Tässä raportissa esitellään kyselyn toteutustapa ja sisältö sekä vastaajien taustatiedot ja alustava yhteenveto tuloksista.


Takaisin