Ostoskorissa 0 tuotetta  

Verkostomainen yhteistyö ympäristöhallinnon laboratoriotoiminnan menestystekijänä


ISBN (pdf):978-952-11-114100-3 
Julkaistu:2012 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 25/2012 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/39789 
Sivumäärä:33 
Tekijät:Marja Luotola; Riitta Pehkonen; Teemu Näykki; Tero Väisänen  

35.00 €

Ympäristöhallinnon laboratoriot toimivat vuosina 2005-2009 tiiviissä verkostomaisessa yhteistyössä. Ympäristöministeriö asetti 30.11.2004 työlle ohjausryhmän kehittämään ja koordinoimaan toimintaa. Verkon puheenjohtajana toimi SYKEn laboratorionjohtaja ja jäseninä ympäristökeskusten laboratoriopäälliköt. Toimintaan osallistui sovitusti myös Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus. Ohjausryhmän tehtävänä oli luoda edellytykset laboratorioiden hyvälle ja taloudelliselle toiminnalle sekä varmistaa kustannustehokas palveluiden saatavuus. Verkoston työ loppui aluehallinnon muutoksen tapahduttua vuoden 2010 alussa. Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskusten laboratoriot liitettiin SYKEn laboratoriokeskukseen. Muille verkon laboratorioille etsittiin niiden toimintaympäristöön sopivia ratkaisuja. Toiminnalle luotiin yhteiset menettelytavat ja pelisäännöt, tiedonhallinnan työkalut sekä yhteinen puitestrategian kehittämisteemoineen. Laboratorioiden analyysituotanto ja muu toiminta selvitettiin ja sen myötä saatiin realistinen käsitys verkon osaamisesta, infrastruktuurista ja palveluista. Tietoa käytettiin palveluiden kehittämiseen sekä toiminnan ja talouden seurantaan kehitetyillä mittareilla. Verkko tuotti ympäristöhallinnon ensimmäiset analyysituotannon kokonaiskustannusten laskelmat, henkilöstöresurssien käytön laskelman sekä tuotannon hinnoittelun ympäristöministeriön ja ympäristökeskusten tulosohjauskäyttöön. Henkilöstön osaamista kehitettiin aktiivisesti järjestämällä koulutusta ja työpajoja, joihin osallistui myös asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Toiminnan aikana ympäristöanalytiikkaan käytetty työaika väheni 10 henkilötyövuodella eli noin 25% lähtötilanteeseen verrattuna. Verkostoaika toimi tärkeänä välivaiheena ympäristöhallinnon laboratoriotoiminnan keskittämisessä ja rationalisoinnissa. Sillä oli tärkeä rooli myös luonnonvara- ja ympäristöntutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) laboratorioiden perustamisessa Rovaniemelle ja Ouluun. SYKEn laboratoriokeskus jatkaa toimintaa neljässä toimipaikassa, Oulussa, Joensuussa, Jyväskylässä ja Helsingissä. Ympäristöhallinnolla on laboratoriosektorilla edelleen vahva osaaminen, jota voidaan muuttuvissa olosuhteissa soveltaa ja kehittää tarpeiden mukaisesti.


Takaisin