Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 7/2012 - Talousvesimääritykset


ISBN (pdf):978-952-11-4105-8 
Julkaistu:2012 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 26/2012 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/39798 
Sivumäärä:100 
Tekijät:Kaija Korhonen-Ylönen; Teemu Näykki; Mika Sarkkinen; Timo Sara-Aho; Olli Järvinen; Mirja Leivuori; Keijo Tervonen; Sari Lanteri; Markku Ilmakunnas; Ritva Väisänen  

48.00 €

Proftest SYKE järjesti syys-lokakuussa 2012 pätevyyskokeen CODMn, nitriitti-, nitraatti- ja ammoniumtypen, sulfaatin, kloridin, fluoridin, kalsiumin, kaliumin, magnesiumin, natriumin, kovuuden, pH-arvon, sekä sähkönjohtavuuden määrittämiseksi talous- ja raakavesistä. Lisäksi mukana oli Fe- ja Mn-pitoisuuden spektrofotometrinen määritys raakavedestä ja viemärilaitoksen jätevedestä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 48 laboratoriota. Määritettävän yhdisteen pitoisuuden vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Tulosten arviointi tehtiin z-arvon avulla ja sen laskemisessa kokonaishajonnan tavoitearvoksi asetettiin pH-määrityksessä 0,2 pH-yksikköä, sähkönjohtavuudessa 5 % ja muissa määrityksissä 10–20 %. Pätevyyskokeen tuloksista oli hyväksyttäviä 87 %.


Takaisin