Ostoskorissa 0 tuotetta  

Kestävät kaupunkiseudut - taustamateriaalia ekosysteemipalveluja ja viherrakennetta koskeville kriteereille ja mittareille


ISBN (pdf):978-952-11-4115-7 
Julkaistu:2012 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 27/2012 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/39709 
Sivumäärä:52 
Tekijät:Tarja Söderman; Vesa Yli-Pelkonen; Leena Kopperoinen; Sanna-Riikka Saarela; Seija Väre; Petri Shemeikka; Kari Oinonen; Jari Niemelä  

48.00 €

Kaupunkiseutua voidaan pitää ekologisesti kestävänä, kun kaupungin kasvu ja kehitys eivät pitkälläkään aikavälillä vaaranna ekosysteemipalveluita ja luonnon monimuotoisuutta. Tässä raportissa esitellään Kestävä seudullinen maankäyttö ja liikenne (Seutukeke) -hankkeessa vuosien 2008-2011 aikana kehiteltyä lähestymistapaa kaupunkiseutujen maankäytön ekologisen kestävyyden konkretisoimiseksi maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Lähestymistavan perustuu ekosysteemipalveluajatteluun, jonka mukaan luonnon elementit ja prosessit tarjoavat ihmisille erilaisia hyödyllisiä palveluja. Seutukeke-hankkeessa kehitettiin laadullisia kriteereitä, joiden avulla voidaan tarkastella kaupunkiseudun ekosysteemipalveluihin ja viherrakenteeseen liittyviä tavoitteita, sekä kriteereitä konkretisoivia määrällisiä mittareita, joiden avulla voidaan konkretisoida eri tekijöitä maankäytön suunnittelun eri vaiheessa. Ekosysteemipalveluihin ja viherrakenteeseen liittyvät kriteerit ja mittarit on jaoteltu viiteen osa-alueeseen: maankäyttö, viherrakenne, virkistys, vesi ja liikenne. Tämän raportin tarkoitus on esitellä lyhyesti ekologisten mittareiden perusteita ja taustakirjallisuutta. Tutkimus- ja kehitystyössä on hyödynnetty sekä kansainvälistä että kotimaista kirjallisuutta.


Takaisin