Ostoskorissa 0 tuotetta  

Eliminering av nitrat från pälsfarmområdens mark och grundvatten genom biologisk sanering


ISBN (pdf):978-952-11-4038-9 
Julkaistu:2012 
Julkaisusarja ja numero:Miljöhandledning 
Kieli:ruotsi 
Kustantaja:Finlands miljöcentral 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/38839 
Sivumäärä:45 
Tekijät:Jani Salminen; Sirkku Tuominen; Taina Nystén  

35.00 €

Denna handbok redogör för biologisk sanering av grundvatten som förorenats med nitrat och bokens malgrupper ar verksamhetsutovare, konsulter i miljobranschen och myndigheterna. Handboken innehåller en kort översikt av lagstiftningen och verksamhetsutövarens skyldigheter i frågor som gäller förorening av mark och grundvatten. Därtill behandlas de specialfrågor som gäller förorening av grundvattnet på pälsfarmområden och både teoretisk och på erfarenhet baserad kunskap om biologisk sanering av grundvatten som förorenats med nitrat presenteras. Handboken och de avsnitt som beskriver hur en sanering utfors baserar sig pa material som erhallits i NITROS-undersökningen. Resultat fran motsvarande saneringar har inte tidigare publicerats i Finland. Saneringsmetodens grundprinciper är däremot allmänt accepterade och är även kända i internationell litteratur. Handbokens innehåll går att tillämpa på motsvarande objekt i Finland utan att förbiga varje objekts och grundvattenomrades särdrag, som alltid ska särskilt tas i beaktande oberoende vilken saneringsmetod för grundvattnet som tillämpas.


Takaisin