Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 14/2016 - Alkaliniteetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä


ISBN (pdf):978-952-11-4663-3  
Julkaistu:2017 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6/2017 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/176053 
Sivumäärä:84 
Tekijät:: Riitta Koivikko, Mirja Leivuori, Mika Sarkkinen, Keijo Tervonen, Sari Lanteri, Ritva Väisänen ja Markku Ilmakunnas 

48.00 €

Proftest SYKE järjesti joulukuussa 2016 pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille. Testattavina suureina olivat alkaliniteetti, ravinteet (NNH4, NNO2+NO3, Ntot, PPO4, Ptot), pH, sähkönjohtavuus ja väri synteettisestä näytteestä, viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevedestä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 57 laboratoriota. Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 89 %, kun vertailuarvosta sallittiin pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 5–20 %:n poikkeama. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z-arvon avulla. Mittaussuureen vertailuarvona käytettiin laskennallista pitoisuutta, osallistujien tulosten robustia keskiarvoa tai keskiarvoa. Hyväksyttävien tulosten määrä oli samalla tasolla kuin edellisessä vastaavassa vertailussa, jolloin hyväksyttäviä tuloksia oli 89 %. Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!


Takaisin