Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 11/2016 - Haihtuvat orgaaniset yhdisteet vedestä ja maasta


Julkaistu:2017 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5/2017 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Saatavuus (pdf):http://hdl.handle.net/10138/177657 
Tekijät:Riitta Koivikko, Jari Nuutinen, Keijo Tervonen, Sari Lanteri, Helena Kutramoinen, Ritva Väisänen ja Markku Ilmakunnas  

60.00 €

Proftest SYKE järjesti marraskuussa 2016 pätevyyskokeen laboratorioille, jotka määrittävät haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) vedestä ja maasta. Osallistujille toimitettiin synteettinen näyte, talous- ja pintavesinäytteet sekä maanäyte. Pätevyyskokeeseen osallistui 10 laboratoriota. Vertailuarvona käytettiin testisuureesta ja näytteestä riippuen laskennallista arvoa tai osallistujien tulosten keskiarvoa. Pätevyyden arvioinnissa käytettiin z-arvoa ja sitä laskettaessa tuloksille sallittiin näytteestä ja testisuureesta riippuen 15–35 %:n poikkeama vertailuarvosta. Tulosaineistossa oli hyväksyttäviä tuloksia 81 %. Testisuureelle ETBE ei näytteen M4V osalta voitu tulosten vähäisen määrän vuoksi laskea z-arvoja, vaan tuloksia on arvioitu D%- ja En-arvoilla. Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!


Takaisin