Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen vertailumittaus 02/2018 - Trihalometaanit vedestä


Julkaistu:2018 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 14/2018 
Sivumäärä:50 
Tekijät:Koivikko, Riitta; Nuutinen, Jari; Ilmakunnas, Markku 

48.00 €

Proftest SYKE järjesti helmikuussa 2018 vertailumittauksen laboratorioille, jotka määrittävät trihalometaaneja (THM) uima-allas- ja talousvedestä. Vertailumittaukseen osallistui yhteensä 6 laboratoriota. Näytteiden THM-pitoisuuksien vertailuarvoina käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten keskiarvoa tai mediaania. Tulosaineistossa oli z-arvoja käytettäessä hyväksyttäviä tuloksia 99 %, kun tulosten sallittiin vaihdella 15–30 % vertailuarvosta. Lisäksi joissakin tapauksissa tulosten arvioinnissa käytettiin En-arvoja. Kiitos osallistujille!


Takaisin