Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 04/2018 - BOD7, Ca, CODCr, CODMn, K, kiintoaine, Mg, Na ja TOC jätevesistä


Julkaistu:2018 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 17/2018 
Kieli:suomi 
Sivumäärä:84 
Tekijät:Riitta Koivikko, Mirja Leivuori,Teemu Näykki, Mika Sarkkinen, Timo Sara-Aho, Keijo Tervonen, Sari Lanteri, Ritva Väisänen ja Markku Ilmakunnas 

48.00 €

Proftest SYKE järjesti maaliskuussa 2018 pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille. Pätevyyskokeessa määritettiin BOD7, Ca, CODCr, CODMn, K, kiintoaine, Mg, Na ja TOC synteettisestä näytteestä, viemälaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä, BOD7 määritettiin myös luonnonvedestä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 60 laboratoriota. Testisuureen vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Määrityksestä ja näytteestä riippuen tuloksissa sallittiin 10–20 %:n poikkeama vertailuarvosta. Koko aineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 91 %. Kiitos osallistujille


Takaisin