Ostoskorissa 0 tuotetta  

Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuksiin liittyvät päätökset vuonna 2017


Julkaistu:2019 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 10/2019 
Kustantaja:SYKE 
Sivumäärä:32 
Tekijät:Henna Jylhä , Outi Pyy, Jouko Tuomainen 

35.00 €

Tässä raportissa analysoidaan vuoden 2017 aikana tehtyjä pilaantuneiden maa-alueiden puhdistusta koskevia lupa- ja ilmoituspäätöksiä. Niiden perusteella luodaan kuva pilaantuneiden maa-alueiden puhdistustoiminnasta kyseisenä vuonna. Tavoitteina on edistää lainsäädännön soveltamiskäytännön yhtenäisyyttä ja ohjata viranomaisten toimintaa, arvioida toiminnan nykytilaa ja tavoitteita sekä tunnistaa toiminnan kehittämistarpeita. Maaperän pilaantumisen syyt ja puhdistusmenetelmät sekä päätösten käsittelymaksut ja -ajat ovat pysyneet pääosin samana aiempiin vuosiin, mutta uusien ohjauskeinojen käyttöönotto näkyy kunnostustavoitteiden asettamisessa ja kestävien puhdistusmenetelmien yleistymisenä. Puhdistustoiminnan eri osa-alueilla tunnistettiin kehitystarpeita.


Takaisin