Ostoskorissa 0 tuotetta  

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2018


Julkaistu:2019 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9/2019 
Kustantaja:SYKE 
Sivumäärä:128 
Tekijät:Harri Juvonen, Eija Järvinen, Lea Kauppi, Niina Oksanen, Tuula Pietilä ja Terhi Wainio-Biese 

60.00 €

Julkaisu sisältää raportin Suomen ympäristökeskuksen toiminnasta ja tuloksista vuodelta 2018. Se sisältää johdon katsauksen toimintaan sekä kuvauksen toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta, toiminnallisesta tuloksellisuudesta sekä tuotoksista ja laadunhallinnasta teema-alueittain. Lisäksi raportti sisältää kuvauksen henkisistä voimavaroista sekä henkilöstöä ja työajan käyttöä samoin kuin kustannuksia ja määrärahojen käyttöä kuvaavia laskelmia ja analyyseja. Siihen sisältyy myös kuvaus SYKEn sisäisestä valvonnasta sekä toimintaan ja palveluihin kohdistuneista arvioinneista. Julkaisu sisältää SYKEn tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2018 ja niiden tarkastelun, johto-organisaation kuvauksen, listauksen kansainvälisiin sopimuksiin liittyvistä tehtävistä, yhteenvedon SYKEn tutkimusinfrastruktuureista ja kuvauksia vuonna 2018 valmistuneista tutkimuksista ja hankkeista.


Takaisin