Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 12/2018 - PAH- ja PCB-yhdisteet sekä öljyhiilivedyt maasta


Julkaistu:2019 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12/2019 
Kustantaja:SYKE 
Sivumäärä:98 
Tekijät: Koivikko, Riitta; Nuutinen, Jari; Ilmakunnas, Markku 

48.00 €

Proftest SYKE järjesti marraskuussa 2018 pätevyyskokeen laboratorioille, jotka määrittävät PAH- ja PCB-yhdisteitä sekä öljyhiilivetyjä maasta (ORG 12/2018). Osallistujille toimitettiin synteettiset näytteet jokaisesta yhdisteryhmästä sekä yksi saastunut maanäyte. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 9 laboratoriota. Testisuureen vertailuarvona käytettiin laskennallista pitoisuutta, osallistujien tulosten mediaania tai keskiarvoa. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z- ja En-arvojen avulla. Koko tulosaineistosta hyväksyttäviä tuloksia oli z-arvojen perusteella 69 %, kun vertailuarvosta sallittiin 15–30 %:n poikkeama. Tuloksista, jotka arvioitiin En-arvoilla, oli hyväksyttäviä 66 %.


Takaisin