Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 14/2018 - Alkaliniteetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä


Julkaistu:2019 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 13/2019 
Kustantaja:SYKE 
Sivumäärä:84 
Tekijät:Koivikko, Riitta; Leivuori, Mirja; Sarkkinen, Mika; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Väisänen, Ritva; Ilmakunnas, Markku 

48.00 €

Proftest SYKE järjesti marras-joulukuussa 2018 pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille. Pätevyyskokeessa määritettiin alkaliniteetti, ravinteet (NNH4, NNO2+NO3, Ntot, PPO4, Ptot), pH, sähkönjohtavuus ja väri synteettisestä näytteestä, viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevedestä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 55 laboratoriota. Testisuureen vertailuarvona käytettiin laskennallista pitoisuutta, osallistujien tulosten robustia keskiarvoa, keskiarvoa tai mediaania. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z- ja En-arvojen avulla. Koko tulosaineistossa oli z-arvoilla arvioituna 89 % hyväksyttäviä tuloksia, kun vertailuarvosta sallittiin pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 5–20 %:n poikkeama. Näytteen P2V värimääritystulokset arvioitiin käyttäen En-arvoja ja näistä 80 % oli hyväksyttäviä.


Takaisin