Ostoskorissa 0 tuotetta  

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2019


Julkaistu:2020 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7/2020 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Sivumäärä:156 
Tekijät:Eija Järvinen, Lea Kauppi, Tuula Pietilä, Niina Oksanen, Terhi Wainio-Biese, Eeva Primmer ja Harri Juvonen 

75.00 €

Tämä raportti Suomen ympäristökeskuksen toiminnasta ja tuloksista vuodelta 2019 sisältää johdon katsauksen toimintaan, kuvauksen toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta, toiminnallisesta tuloksellisuudesta sekä tuotoksista ja laadunhallinnasta teema-alueittain. Lisäksi raportti sisältää kuvauksen henkisistä voimavaroista sekä henkilöstöä ja työajan käyttöä samoin kuin kustannuksia ja määrärahojen käyttöä kuvaavia laskelmia ja analyyseja. Raportissa on myös kuvaus SYKEn sisäisestä valvonnasta sekä toimintaan ja palveluihin kohdistuneista arvioinneista. Julkaisu sisältää SYKEn tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2019 ja niiden tarkastelun, johto-organisaation kuvauksen, listauksen kansainvälisiin sopimuksiin liittyvistä tehtävistä, yhteenvedon SYKEn tutkimusinfrastruktuureista sekä kuvauksia vuoden 2019 aikana valmistuneista tutkimuksista ja hankkeista.


Takaisin