Ostoskorissa 0 tuotetta  

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 03/2020 BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä


ISBN (nid):ISBN 978-952-11-5175-0 
Julkaistu:2020 
Julkaisusarja ja numero:Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23/2020  
Kieli:suomi 
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus 
Sidosasu:pehmeäkantinen 
Sivumäärä:76 
Tekijät:Riitta Koivikko, Mirja Leivuori, Teemu Näykki, Timo Sara-Aho, Mika Sarkkinen, Keijo Tervonen, Sari Lanteri, Ritva Väisänen ja Markku Ilmakunnas 

48.00 €

Proftest SYKE järjesti maaliskuussa 2020 pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille. Pätevyyskokeessa määritettiin BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC synteettisestä näytteestä ja viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä. BOD7 ja CODMn määritettiin myös luonnonvedestä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 58 laboratoriota. Testisuureen vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z-arvojen avulla. Koko tulosaineistossa oli 91 % hyväksyttäviä tuloksia, kun vertailuarvosta sallittiin 10–30 %:n poikkeama.


Takaisin